ดูบทความโปร 40 ปี โดนใจ

โปร 40 ปี โดนใจ

หมวดหมู่: โปรโมชั่น

โปร 40 ปีโดนใจ

เพียงท่านอายุ 40 ปีขึ้นไป

   ลดทันที 40%

      ลดทุกหลักสูตร ทุกรุ่น ทุกรอบ

 

คุณสมบัติ

  1. อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

 

เงื่อนไข

  * ไม่รวมโปรโมชั่นส่วนลดอื่น ๆ

  * หลักสูตรที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ได้แก่ อบรมมาตรฐานไฟฟ้าภายในอาคารและหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

  * 1ส่วนลดต่อ1หลักสูตร (1ท่านลงทะเบียนได้ไม่เกิน 4 หลักสูตร)

  * ไม่รวมกับค่าอุปกรณ์ต่างในระหว่างเรียน

  * โปรโมชั่นนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

  * ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  

 

19 กรกฎาคม 2018

ผู้ชม 509 ครั้ง