ดูบทความSummer Kid Electronics พาเพลิน

Summer Kid Electronics พาเพลิน

หมวดหมู่: โปรโมชั่น

หลักสูตรช่าง สำหรับเด็ก

ผู้ปกครองท่านใดต้องการให้ลูกหลานได้เรียนทักษะช่าง แบบเน้นปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
***ช่วงปิดเทอม แนะนำหลักสูตรนี้เลยค่ะ***
 •  เรียนสนุก พร้อมความรู้เชิงปฏิบัติ
 •  มีทักษะความรู้ความเข้าใจหลักการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 •  สามารถประกอบวงจรไฟฟ้าพื้นฐานจากชุดคิทของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
 • สามารถอธิบายหลักการทำงานของวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละส่วนได้
 •  เรียนรู้การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายรูปแบบ
 • พบปะ เพื่อนวัยใกล้เคียงกัน เรียนช่างไปด้วยกัน
 •  โดยอาจารย์ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด

 

 *** ราคา 7,900 บาท ***

    ***สำหรับผู้เรียน มีอาหารว่าง พร้อมอาหารกลางวัน ตลอดหลักสูตร

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

รอบเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

รอบที่ 1 วันที่ 16 – 20 มี.ค. 2563

รอบที่ 2 วันที่ 30 มี.ค.- 3 เม.ย.2563

รอบที่ 3 วันที่ 20 - 24 เม.ย. 2563

 

คุณสมบัติ

 1. อายุ 7 - 12 ปี (ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

 

เงื่อนไข

 1. จำกัดสิทธิ์เพียง 10 ท่าน ต่อรอบ เท่านั้น
 2. หลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ร่วมในรายการโปรโมชั่นต่าง ๆ
 3. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันเปิดหลักสูตรเท่านั้น
 4. ผู้ปกครองสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนกับเด็กได้ (เพิ่ม 1000 บาทต่อคน)
 5. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

26 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 2291 ครั้ง