ดูหน้า

กำหนดเปิดสอนรุ่นใหม่

 

ตารางเปิดรุ่น สาขาดาวคะนอง

รหัส

หลักสูตร

รอบวันจันทร์ - วันศุกร์
รอบวันอาทิตย์
 BAS    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 เม.ย.-30 เม.ย.63  3 พ.ค.-25 ส.ค. 63
 VID    ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD 4 -29 พ.ค. 63 3 พ.ค.-25 ส.ค. 63
 COM    ช่างซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 NET    ช่างติดตั้งดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 1 มี.ค.-26 เม.ย. 63
 NBK    ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 MOB    ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
IEE    ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 3 พ.ค.-28 มิ.ย. 63
PLC    ช่าง PLC สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 1 มี.ค.-26 เม.ย. 63
 CCV    ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 5 ก.ค.-25 ส.ค. 63
 SAT    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม-MATV สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 AIR    ช่างแอร์ - ตู้เย็น 9 - 18 มี.ค. 63
1 มี.ค.-26 เม.ย. 63
 BBS    ช่างซ่อมบิ๊กไบค์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 


 

ตารางเปิดรุ่น สาขาลาดพร้าว

รหัส

หลักสูตร

รอบวันจันทร์ - วันศุกร์
รอบวันอาทิตย์
BAS    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 - 29 พ.ค. 63  3 พ.ค.-25 ส.ค. 63
VID    ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD 2-27 มี.ค. 63  3 พ.ค.-25 ส.ค. 63
COM    ช่างซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 NET    ช่างติดตั้งดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
NBK    ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
MOB    ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
IEE

   ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 3 พ.ค.-28 มิ.ย. 63
PLC    ช่าง PLC สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 5 ก.ค.-30 ส.ค. 63
 CCV

   ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด

สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 1 มี.ค.-26 เม.ย. 63
SAT    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม-MATV สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
AIR    ช่างแอร์ - ตู้เย็น สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 5 ก.ค.-30 ส.ค. 63
BBS    ช่างซ่อมบิ๊กไบค์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 


25 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 34084 ครั้ง