ดูหน้า

กำหนดเปิดสอนรุ่นใหม่

 

ตารางเปิดรุ่น สาขาดาวคะนอง

รหัส

หลักสูตร

รอบวันจันทร์ - วันศุกร์
รอบวันอาทิตย์
 BAS    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3-28 ก.ย. 61 2 ก.ย.-23 ธ.ค. 61
 VID    ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD 3-28 ก.ย. 61 9 ก.ย.-23 ธ.ค. 61
 COM    ช่างซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ 3-14 ก.ย. 61 4 พ.ย.-23 ธ.ค. 61
 NET    ช่างติดตั้งดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 17-28 ก.ย. 61 9 ก.ย.-28 ต.ค. 61
 NBK    ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 17-31 ต.ค. 61 4 พ.ย.-23 ธ.ค. 61
 MOB    ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ 2-16ต.ค. 61 9 ก.ย.-28 ต.ค. 61
IEE    ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2-16 ต.ค. 61 9 ก.ย.-28 ต.ค. 61
PLC    ช่าง PLC สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 CCV    ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 9 ก.ย.-28 ต.ค. 61
 SAT    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม-MATV สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 7 ต.ค.-25 พ.ย. 61
 AIR    ช่างแอร์ - ตู้เย็น 17-31 ต.ค. 61 9 ก.ย.-28 ต.ค. 61
 BBS    ช่างซ่อมบิ๊กไบค์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

ตารางเปิดรุ่น สาขาลาดพร้าว

รหัส

หลักสูตร

รอบวันจันทร์ - วันศุกร์
รอบวันอาทิตย์
BAS    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2-31 ต.ค. 61 9 ก.ย.-23 ธ.ค. 61
VID    ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD 3-28 ก.ย. 61 9 ก.ย.-23 ธ.ค. 61
COM    ช่างซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ 2-16 ต.ค. 61 9 ก.ย.-28 ต.ค. 61
 NET    ช่างติดตั้งดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 17-31 ต.ค. 61 4 พ.ย.-23 ธ.ค. 61
NBK    ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 4 พ.ย.-23 ธ.ค. 61
MOB    ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 9 ก.ย.-28 ต.ค. 61
IEE    ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2-14 ก.ย. 61 4 พ.ย.-23 ธ.ค. 61
PLC    ช่าง PLC สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 7 ต.ค.-25 พ.ย. 61
 CCV    ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
SAT    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม-MATV สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
AIR    ช่างแอร์ - ตู้เย็น 17-28 ก.ย. 61 9 ก.ย.-28 ต.ค. 61
BBS    ช่างซ่อมบิ๊กไบค์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 


18 กันยายน 2561

ผู้ชม 8212 ครั้ง