ดูหน้า

กำหนดเปิดสอนรุ่นใหม่

 

ตารางเปิดรุ่น สาขาดาวคะนอง

รหัส

หลักสูตร

รอบวันจันทร์ - วันศุกร์
รอบวันอาทิตย์
 BAS    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4-29 ม.ค. 64 10 ม.ค.-25 เม.ย.64
 VID    ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 10 ม.ค.-28 ก.พ. 64
 COM    ช่างซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 1 มี.ค.-25 เม.ย. 64
 NET    ช่างติดตั้งดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 10 ม.ค.-28 ก.พ. 64
 NBK    ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 MOB    ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
IEE    ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 7 ก.พ.-28 มี.ย. 63
PLC    ช่าง PLC สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 1 มี.ค.-26 เม.ย. 63
 CCV    ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 5 ก.ค.-25 ส.ค. 63
 SAT    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม-MATV สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 AIR    ช่างแอร์ - ตู้เย็น 18-27 ม.ค. 64 10 ม.ค.-28 ก.พ. 64
 BBS    ช่างซ่อมบิ๊กไบค์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 
IRT    ช่างซ่อมบอร์ดอินเวอร์เตอร์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่  10 ม.ค.-25 เม.ย.64
BIE    ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 10 ม.ค.-25 เม.ย.64
ING    ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารหรือบ้านพัก สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 10 ม.ค.-21 มี.ค. 64
APP    ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 25-29 ม.ค.64  สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 


 

ตารางเปิดรุ่น สาขาลาดพร้าว

รหัส

หลักสูตร

รอบวันจันทร์ - วันศุกร์
รอบวันอาทิตย์
BAS    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ 10 ม.ค.-25 เม.ย.64
VID    ช่างซ่อมโทรทัศน์ - จอ LCD สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
COM    ช่างซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
 NET    ช่างติดตั้งดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
NBK    ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
MOB    ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
IEE

   ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ -
PLC    ช่าง PLC สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ -
 CCV

   ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด

สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ -
SAT    ช่างติดตั้งจานดาวเทียม-MATV สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
AIR    ช่างแอร์ - ตู้เย็น 4-13 ม.ค.64 10 ม.ค.-28 ก.พ.64
BBS    ช่างซ่อมบิ๊กไบค์ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่
APP ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 18-22 ม.ค 64 สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 


11 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 41693 ครั้ง