หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่สินค้า: ช่างอิเล็กทรอนิกส์
รหัส : BAS
ราคา 12,000.00 บาท

แท็ก:

25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 49980 ผู้ชม

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาหลักสูตร

     ไฟฟ้าเบื้องต้น , หน่วยวัดทางไฟฟ้า, ประเภทของไฟฟ้า, กฎของโอห์ม, การวิเคราะห์และต่อวงจรแบบต่างๆ การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ตัวต้านทาน-Resistor, ตัวเก็บประจุไฟฟ้า-Capacitor ขดลวด-Inductor, หม้อแปลงไฟฟ้า-Transformer, ลำโพงและไมโครโฟน, สารกึ่งตัวนำ-Semiconductor ไดโอด-Diode, ไดโอดเปล่งแสง-LED, ซีเนอร์ ไดโอด-Zener Diode, ทรานซิสเตอร์-Transistor การต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า-Power Supply, การต่อและวิเคราะห์วงจรขยายทรานซิสเตอร์ เครื่องขยายเสียง-Amplifier แบบต่างๆ, ปฎิบัติประกอบ-ตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง

     
ระยะเวลาการเรียน
รอบเช้า : 20 ครั้ง | 1 เดือน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


รอบวันอาทิตย์ : 16 ครั้ง | 4 เดือน
เวลา 09.00-17.00 น.


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หนังสือเรียน 
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%จะได้รับประกาศนียบัตร
- ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท