หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
หมวดหมู่สินค้า: ช่างไฟฟ้าและช่างติดตั้ง
รหัส : IEE
ราคา 6,500.00 บาท

แท็ก:

19 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 31660 ผู้ชม

 

หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

เนื้อหาหลักสูตร

    ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ประเภท-การควบคุม-การอ่านแบบ-อุปกรณ์ที่ใช้และการป้องกันในระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ, ปฎิบัติวงจรควบคุมมอเตอร์แบบต่างๆ, วงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบ Direct Online Starting แบบ Automatic Star Delta, วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Reverse Atter Stop วงจรมอเตอร์ทำงานเรียงลำดับ-Automatic Sequence Control, การหาขนาดสายไฟฟ้าในวงจรมอเตอร์ พิกัดเครื่องปลดวงจรและอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม FET MOS-FET, SCR, TRIAC, IGBT วงจรอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตอล, กำเนิดพัลส์
นับการประยุกต์ใช้ในไอซีดิจิตอลสำหรับควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

จำนวนชั่วโมงเรียน : 60 ชม.     
ระยะเวลาการเรียน
รอบเช้า : 10 ครั้ง | 10 วัน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

รอบวันอาทิตย์ : 8 ครั้ง | 2 เดือน
เวลา 09.00-16.00 น.

 


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 - หนังสือเรียน

 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%จะได้รับประกาศนียบัตร 

 - ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท