หลักสูตรช่าง PLC หลักสูตรช่าง PLC
หมวดหมู่สินค้า: ช่างไฟฟ้าและช่างติดตั้ง
รหัส : PLC
ราคา 6,000.00 บาท

แท็ก:

19 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 17067 ผู้ชม

 

หลักสูตรช่าง PLC

เนื้อหาหลักสูตร

    การควบคุมระบบอัตโนมัติ, ความรู้ในการนำ PLC มาใช้งานด้านอุตสาหกรรม, การใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การจำแนกตามขนาด-จุดเด่นของการใช้งาน PLC, หลักการทำงานของวงจรตรรกะ-Logic Circuit การออกแบบโปรแกรม Ladder Logic และการใช้คำสั่งต่างๆ Applied Instructions การวิเคราะห์ระบบด้วยไดอะแกรมแสดงลำดับและเวลา, การเชื่อมต่อและการเขียนโปรแกรม การใช้อุปกรณ์ Timer and Counter, Diagnostic Device, การแก้ปัญหาการออกแบบโปรแกรม การออกแบบโปรแกรมระบบสายพานลำเรียง-Conveyor และการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับจำนวนชิ้นงานเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ การออกแบบโปรแกรมการบรรจุสารเคมีอัตโนมัติ, การทำ Ladder Monitor, Ladder Monitor Entry data Simulator

จำนวนชั่วโมงเรียน : 60 ชม.     
ระยะเวลาการเรียน
รอบเช้า : 10 ครั้ง | 10 วัน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


รอบวันอาทิตย์ : 8 ครั้ง | 2 เดือน
เวลา 09.00-16.00 น.สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 - หนังสือเรียน

 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%จะได้รับประกาศนียบัตร 

 - ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท