หลักสูตรช่างติดตั้งจานดาวเทียม-MATV หลักสูตรช่างติดตั้งจานดาวเทียม-MATV
หมวดหมู่สินค้า: ช่างไฟฟ้าและช่างติดตั้ง
รหัส : SAT
ราคา 6,500.00 บาท

แท็ก:

19 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 7083 ผู้ชม

 

หลักสูตรช่างติดตั้งจานดาวเทียม-MATV

เนื้อหาหลักสูตร

   ประวัติความเป็นมาของดาวเทียม, พัฒนาการของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม อุปกรณ์และการทำงานของระบบภาคจ่ายไฟ, ภาครับสัญญาณ, แปลงสัญญาณ, ภาคประมวลผล-สั่งงาน ภาคขยายสัญญาณภาพและเสียง, อาการเสียและวิธีการตรวจซ่อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบคงที-Fix, แบบปรับตัวได้-Moveและแบบย่านความถี่ KU Brand การเขียนโปรแกรมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบต่างๆ, การผสมสัญญาณแบบไร้สาย-Wireless Communication
แบบ TDMA-Time Division Multiple-Access, การแก้ปัญหาสัญญาณรบกวน เทคนิคการ Scramble และ Descramble

จำนวนชั่วโมงเรียน : 60 ชม.     
ระยะเวลาการเรียน
รอบเช้า : 10 ครั้ง | 2 สัปดาห์
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


รอบวันอาทิตย์ : 8 ครั้ง | 2 เดือน
เวลา 09.00-16.00 น.สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 - หนังสือเรียน

 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%จะได้รับประกาศนียบัตร 

 - ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท