หลักสูตรช่างติดตั้ง-ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรช่างติดตั้ง-ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หมวดหมู่สินค้า: ช่างไอที
รหัส : NET
ราคา 5,500.00 บาท

แท็ก:

19 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 9086 ผู้ชม

หลักสูตรช่างติดตั้ง-ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหลักสูตร

   องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, มาตรฐาน IEEE 802.3 สำหรับระบบใช้สายเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบใช้สายเป็นเครือข่าย Ethernet, ระบบไร้สาย Wireless Lan ระบบมาตรฐาน IEEE 802.11 สำหรับระบบการติดตั้ง-อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย, การติดตั้ง Card Ethernet และ Drives, การเข้าหัวสายสัญญาณ RJ45, การตรวจเช็คสายสัญญาณด้วยเครื่องตรวจสอบสายสัญญาณ การติดตั้ง Hub/Switch, Hub/Switch 2 ตัว, การติดตั้ง Server, การกำหนด IP Address/Gateway, Share Folder/Printer Optical Drive/Hard Disk, Map Drive การควบคุมฯ ด้วยโปรแกรม Remote Admin, การติดตั้ง Wireless Lan แบบ USB, PCI การติดตั้ง Access Point, เทคนิคการตรวจเช็คระบบฯ

 

จำนวนชั่วโมงเรียน : 60 ชม.     
ระยะเวลาการเรียน

รอบเช้า : 10 ครั้ง | 2 สัปดาห์
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

รอบวันอาทิตย์ : 8 ครั้ง | 2 เดือน
เวลา 09.00-16.00 น.
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
 - หนังสือเรียน
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%จะได้รับประกาศนียบัตร
 - ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท