หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
หมวดหมู่สินค้า: ช่างไอที
รหัส : NBK
ราคา 6,500.00 บาท

แท็ก:

19 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 15197 ผู้ชม

หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค

เนื้อหาหลักสูตร

   วิธีการตรวจสเป็คคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค, ศึกษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, การถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ และข้อควรระวัง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องโดยใช้ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ การวิเคราะห์อาการเสียและการถอด-เปลี่ยนอุปกรณ์เฉพาะตัวที่เสีย, การถอด-เปลี่ยนจอ LCD วิธีอ่านรหัสจอภาพ, พอร์ทเชื่อมต่อ, การแปลงพอร์ทเชื่อมต่อและการตรวจเช็ค Dead Pixel การใช้มัลติ มิเตอร์ตรวจเช็คอุปกรณ์, การตรวจเช็คเมนบอร์ด, การถอด-เปลี่ยนอุปกรณ์เบื้องต้น R, L, C ด้วยหัวแร้ง เครื่องเป่าลมร้อน, การวิเคราะห์การทำงานของวงจรภาคจ่ายไฟ, การใช้อุปกรณ์ทดแทน เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคในการจัดระบบ

จำนวนชั่วโมงเรียน : 60 ชม.     
ระยะเวลาการเรียน
รอบเช้า : 10 ครั้ง | 10 วัน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


รอบวันอาทิตย์ : 8 ครั้ง | 2 เดือน
เวลา 09.00-16.00 น.สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
 - หนังสือเรียน
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%จะได้รับประกาศนียบัตร
 - ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท