หลักสูตรช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ หลักสูตรช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ
หมวดหมู่สินค้า: ช่างไอที
รหัส : MOB
ราคา 6,500.00 บาท

แท็ก:

19 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 28947 ผู้ชม

 

หลักสูตรช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ

เนื้อหาหลักสูตร

  หลักการทำงานของโทรศัพท์เซลลูล่าร์, เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือซ่อมโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือ, แรงดัน, สัญญาณ, ระบบจ่ายไฟ-Power Supply การทำงานของวงจรรับ-ส่งสัญญาณ-RF/TF, เสียง, ควบคุมและประมวลผล-CPU, หน่วยความจำ-Ram/Flash กล้องถ่ายรูป, เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก-Connection system, ซิม-Sim Card System การตรวจซ่อมจุดเกิดอาการเสีย, การถอด-ใส่อุปกรณ์ IC, อาการเสียและการแก้ไขการใช้โปรแกรมที่เหมาะสม กับโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น, การ upgrade, ลักษณะอาการเสียที่ต้องใช้โปรแกรมในการแก้ไข การประเมินราคาซ่อม

จำนวนชั่วโมงเรียน : 60 ชม.     
ระยะเวลาการเรียน
รอบเช้า : 8 ครั้ง | 8 วัน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.


รอบวันอาทิตย์ : 8 ครั้ง | 2 เดือน
เวลา 09.00-16.00 น.สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
 - หนังสือเรียน
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%จะได้รับประกาศนียบัตร
 - ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท