หลักสูตรช่างซ่อมบิ๊กไบค์ หลักสูตรช่างซ่อมบิ๊กไบค์
หมวดหมู่สินค้า: ช่างอื่น ๆ
รหัส : BBS
ราคา 30,000.00 บาท

แท็ก:

25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 30783 ผู้ชม

หลักสูตรช่างซ่อมบิ๊กไบค์

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike Basic)
   1.1 ประเภทของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
         • การแยกประเภทเครื่องยนต์ตามจำนวนกระบอกสูบ และการจัดวางกระบอกสูบ
         • การแยกประเภทเครื่องยนต์ตามการจัดวางลิ้น (วาล์ว)
         • การแยกประเภทเครื่องยนต์ตามชนิดของการระบายความร้อน
         • การแยกประเภทเครื่องยนต์ตามกลวัฎการทำงาน
   1.2 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
         • เสื้อสูบ
         • กระบอกสูบ
         • ปลอกสูบ
         • ลูกสูบ
         • แหวนลูกสูบ
         • ก้านสูบ
         • แบริ่งต่างๆ ในเครื่องยนต์
         • เพลาข้อเหวี่ยง
         • ตัวหน่วงการสั่น
         • เพลาลุกเบี้ยว
         • ลิ้น (วาล์ว) 
         • บ่าลิ้น (วาล์ว)
         • ปลอกนำลิ้น (วาล์ว)
         • ลิ้น (วาล์ว)
         • ฝาสูบ
         • ปะเก็นต่างๆ
         • ท่อร่วมไอดี
         • ท่อไอเสีย
         • ปั๊มของเหลวต่างๆ
   1.3 หลักการทำงานของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
         • เครื่องยนต์ สองจังหวะ
         • เครื่องยนต์ สี่จังหวะ
   1.4 กลวัฎออตโต้
         • ความรู้พื้นฐานการทำงานกลวัฎออตโต้
         • วงกลมกลวัฎออตโต้ (Otto Cycle)
   1.5 สมรรถนะ และประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 
         • ค่าการวัด
           o แรง
           o งาน
           o กำลังงาน
           o พลังงาน
           o แรงบิด
           o แรงเสียดทาน
           o เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
           o ช่วงชัก
           o ระยะขจัดของลูกสูบ
           o กำลังอัด
           o อัตราส่วนการอัด
           o แรงม้า
           o แรงบิด
           o ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
         • หน่วยการวัด
           o หน่วยการวัดระบบเมตริก
           o หน่วยการวัดระบบอังกฤษ
           o หน่วยการวัดระบบเอสไอ
         • เครื่องมือซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
           o เครื่องมือพื้นฐาน
           o เครื่องพิเศษ
           o เครื่องมือวัด

2. งานบริการพื้นฐานเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Bigbike Service)
    • แฟริ่ง
    • ช่วงล่าง
    • ระบบขับเคลื่อน เช่น โซ่ และฟันเฟือง
    • เฟรม

3. งานไฟฟ้า ในรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Electircal System)
    • ไฟจุดระเบิด
    • ไฟชาร์จ
    • ไฟส่องสว่าง
    • ไฟสัญญาณ

4. งานระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ในรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Fuel Injection System)
    • ความต้องการพื้นฐาน ของน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์
      o อัตราส่วนผสมของอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิง
      o ความต้องการอัตราส่วนผสมของอากาศ และน้ำมันเชื้อเพลิงในย่านการทำงานต่างๆ
      o ข้อจำกัดในการทำงานของคาร์บูเรเตอร์
      o ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์
    • ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
      o ส่วนประกอบของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
      o ตัวตรวจจับสูญญากาศ
      o ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง
      o ตัวตรวจจับอุณหภูมิของเหลว ในระบบระบายความร้อน
      o ตัวตรวจจับอุณหภูมิของอากาศ
      o ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน ในระบบไอเสีย
      o หน่วยควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

รอบเช้า : -
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  -

รอบวันอาทิตย์ : 16 ครั้ง | 4 เดือน 
เวลา 09.00-16.00 น.


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หนังสือเรียน 
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%) จะได้รับประกาศนียบัตร
- ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท