หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องซักผ้า
หมวดหมู่สินค้า: ช่างอิเล็กทรอนิกส์
รหัส : WMR
ผู้คนเริ่มใช้บริการเครื่องซักผ้าเยอะมากยิ่ง ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ทำงาน เครื่องไม่ปั่น หรือแม้กระทั่งเครื่องเสีย
ราคา 9,900.00 บาท

แท็ก:

25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 6881 ผู้ชม

หลักสูตร : ช่างซ่อมเครื่องซักผ้า

about-image

 
   รายละเอียดหลักสูตร

       - ไฟฟ้าเบื้องต้น,หน่วยวัดไฟฟ้า,ประเภทของไฟฟ้า,กฎของโอห์ม

       - การวิเคราะห์และการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ

       - การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

       - ระบบไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟฟ้า

       - การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ

       - เครื่องมือสำหรับช่างซ่อมไฟฟ้า

       - พื้นฐานหลักการทำงานวงจรอินเวอร์เตอร์

       - ชนิดสายไฟฟ้าและการเลือกขนาดสายไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าประเทศไทย พศ 2556

       - อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินและอุปกรณ์ตัดไฟรั่วตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าประเทศไทย พศ 2556

       - การต่อสายดินและหลักดินตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าประเทศไทย พศ 2556

       - หลักการทำงานของเครื่องซักผ้าแบบต่างๆ เช่น แบบฝาบนถังเดี่ยว, แบบฝาบนถังคู่, แบบฝาหน้า เป็นต้น

       - การติดตั้งเครื่องซักผ้าแบบต่างๆ เช่น แบบฝาบนถังเดี่ยว, แบบฝาบนถังคู่, แบบฝาหน้า เป็นต้น

       - การติดตั้งเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ

       - การเลือกเครื่องซักผ้าให้เหมาะกับการใช้งาน

       - เทคนิคการตรวจเช็คเครื่องซักผ้า

       - เทคนิคการตรวจเช็ควงจรคอนโทรล

       - หลักการทำงานของเครื่องซักผ้าระบบ Inverter

       - เทคนิคการล้างเครื่องซักผ้าแบบต่างๆ เช่น แบบฝาบนถังเดี่ยว, แบบฝาบนถังคู่, แบบฝาหน้า เป็นต้น

       - เทคนิคการบริการลูกค้าสำหรับช่างเครื่องซักผ้า

 
 

    ระยะเวลาเรียน : 8 ครั้ง (2 เดือน)

    เวลา 09.30-16.30 น.  วันละ 6 ชม  เฉพาะวันอาทิตย์

     สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
     - หนังสือเรียน 
     - ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%) จะได้รับประกาศนียบัตร
     - ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท