ช่างซ่อมบอร์ดอินเวอร์เตอร์
หมวดหมู่สินค้า: ช่างอิเล็กทรอนิกส์
รหัส : IRT
การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นสารกึ่งตัวนำ ได้มีการพัฒนาให้สามารถจ่ายกำลังได้สูงขึ้น สามารถควบคุมได้หลายช่องทาง ซึ่งในยุคปัจจุบันที่เรากำลังก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนากำลังคน ให้เรียนรู้ศึกษาด้านเทคโนโลยี เหตุเนื่องจากเราจะนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหน้า มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมสาเหตุเนื่องจากกำลังคน หรือแรงงานในทุกภาคส่วน ลดน้อยลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงประชากรของโลก ทำให้ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยพยายามเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนมาเป็นเครื่องจักร หรือหุ่นยนต์ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ภายในเครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติ เป็นส่วนขับเคลื่อน เราใช้มอเตอร์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในที่พักอาศัย เรามีอุปกร
ราคา 15,500.00 บาท

แท็ก:

25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 7224 ผู้ชม

Name Company

เนื้อหาหลักสูตร

   - การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าที่มีผลต่อ อินเวอร์เตอร์

   - หลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

   - หลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

   - วงจรแปลงผันไฟฟ้า

   - วงจร แบบ 1เฟสเดียวและ 3เฟส

   - เซนเซอร์ที่ใช้ในระบบการควบคุมมอเตอร์

   - ทฤษฎี ประเภทของมอเตอร์

   - พารามิเตอร์ในระบบของอินเวอร์เตอร์และการปรับค่าพารามิเตอร์ของอินเวอร์เตอร์

   - การอ่านแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

   - การอ่านแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   - งานบัดกรี งานถอดอุปกรณ์จากแผ่นลายวงจร
   - การต่อวงจรฮาร์ฟเวฟและฟลูเวฟ แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส11.5 การตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
     เช่น ไดโอดทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์ ไอจีบีที มอสเฟต
   - ภาคแหล่งจ่ายไฟ (Switching Power Suppy)

   - การตรวจสอบการแปลงผันเอซี-ดีซี
   - การตรวจสอบภาค ดีซีบัส
   - การตรวจสอบการแปลงผันดีซี-เอซี
   - การตรวจซ่อมอินเวอร์เตอร์แบบต่างๆ

 

 

ระยะเวลาการเรียน
รอบเช้า : -
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  -

รอบวันอาทิตย์ : 15 ครั้ง | 4 เดือน
เวลา 09.00-16.00 น.


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หนังสือเรียน 
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%) จะได้รับประกาศนียบัตร
- ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท