ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หมวดหมู่สินค้า: ช่างอิเล็กทรอนิกส์
รหัส : BIE
ด้วยในปัจจุบัน ประเทศไทย ได้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม จากเดิมใช้แรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งได้พยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยการนำเอาเครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ เข้ามาใช้แทนแรงงานคน และจะพัฒนาให้สามารถ ติดต่อสื่อสารและควบคุมจากที่ไหนก็ได้ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการพัฒนากำลังคน ให้มีศักยภาพในการ พัฒนา บำรุงรักษา ให้เครื่องสามารถทำงานได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคลากรจากต่างประเทศ อุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง นับวันจะเข้ามาในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น เช่น เตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า เครื่องซักผ้าระบบอินเวอร์เตอร์ หรือในภาคอุตสาหกรรม เช่น ระบบควบคุมมอเตอร์ทั้งเอซี ดีซี เซอร์โวมอเตอร์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องใช้อุปกรณ์ด้านอิ
ราคา 12,000.00 บาท

แท็ก:

26 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 5100 ผู้ชม

   

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

1.พื้นฐานไฟฟ้า

   การวิเคราะห์และการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ,การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า

   การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิด

   ตัวต้านทาน,ตัวเก็บประจุ

   ขดลวด,หม้อแปลงไฟฟ้า

   สารกึ่งตัวนำ,ไดโอด,ไดโอดเปล่งแสง,ซีเนอร์ไดโอด,ทรานซิสเตอร์,และไอซี,ไดโอดกำลัง,ทรานซิสเตอร์กำลัง,เอสซีอาร์,ไตรแอค,จีทีโอ,ไอจีบีที,มอสเฟต

   การต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า

2.พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

   วงจรแปลงผันไฟฟ้า แบบต่างๆ

      AC to DC, (Rectifier)

      DC to DC (Chopper)

      DC to AC (Inverter )

      AC to AC (Cycloconverter)

   วงจรบัก/บูท คอนเวอร์เตอร์ (Buck/Boot Converter)

   วงจร Line Commutation  

   วงจร PWM,PAM

   ปฏิบัติ  การต่อวงจรทั้ง แบบเฟสเดียวและสามเฟส

      การสร้างสัญญาณ PWM

   ปฏิบัติการใช้งาน อินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์

   ปฏิบัติการใช้งาน คอนเวอร์เตอร์ควบคุมดีซีมอเตอร์

   ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

      วงจร สวิตชิ่งเพาว์เวอร์ซัพพลาย

      วงจรอินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์

      วงจรเซอร์โวมอเตอร์

      วงจรควบคุม ดีซี มอเตอร์

      เตาอินดักชั่น (เตาหลอม,เตาชุบโลหะ)

      หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

      รถยนต์ไฟฟ้า

   วงจรอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ

หลักสูตรนี้  เป็นพื้นฐานสำหรับ หลักสูตร การใช้งานอินเวอร์เตอร์,การใช้งานเซอร์โวมอเตอร์

   

ระยะเวลาการเรียน
รอบเช้า : -
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  -

รอบวันอาทิตย์ : 12 ครั้ง | 3 เดือน 
เวลา 09.00-16.00 น.


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หนังสือเรียน 
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%) จะได้รับประกาศนียบัตร
- ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท