ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารหรือบ้านพัก
หมวดหมู่สินค้า: ช่างไฟฟ้าและช่างติดตั้ง
รหัส : ING
ปัจจุบันไฟฟ้าภายในอาคารหรือบ้านพัก เป็นอะไรที่จำเป็นอย่างมาก ทำให้หลายคนมองเป็นความสำคัญของการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศไทย การเลือกอุปกรณ์ การติดตั้งต่าง ๆ รวมไปถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้งานไฟฟ้า
ราคา 8,900.00 บาท

แท็ก:

11 เมษายน 2566

ผู้ชม 8665 ผู้ชม

 

  รายละเอียดหลักสูตร

- ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดไฟฟ้า

- เครื่องมือช่างทั่วไป และเครื่อง

  มือสำหรับช่างไฟฟ้า

- ชนิดสายไฟฟ้า

- การเลือกสายไฟฟ้า

- อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

- รางเดินสายชนิดต่างๆ

- ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้า

- เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

- อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน

- ประเภทของหลอดไฟฟ้า

- การคำนวณพื้นที่การส่องสว่าง

  ตู้จ่ายไฟฟ้า

 

- การอ่านแบบวงจรไฟฟ้า

- การเดินสายด้วยเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า

- การเดินสายด้วยราง

- การเดินสายด้วยท่อแบบต่างๆ

- ปฏิบัติ การติดตั้งไฟฟ้า

- ประเภทของท่อ สำหรับการเดินสายไฟฟ้า

- การออกแบบติดตั้งไฟฟ้า

- การคำนวณขนาดสายไฟฟ้า

- การเลือกขนาด เซอร์กิตเบรกเกอร์

- การคำนวณ ขนาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

- ความปลอดภัยไฟฟ้า

  ระยะเวลาการเรียน
 

รอบเช้า : -
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  -

รอบวันอาทิตย์ : 10 ครั้ง | 2 เดือน 2 สัปดาห์
เวลา 09.00-16.00 น.


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หนังสือเรียน 
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%) จะได้รับประกาศนียบัตร
- ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท