ช่างเขียน Mobile App ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
หมวดหมู่สินค้า: ช่างไอที
รหัส : CEM
เทคโนโลยีปัจจุบัน ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การใช้อุปกรณ์มือถือ สามารถทำธุรกรรมได้หลายๆอย่างซึ่งนับวัน มือถือจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น การดูภาพในสถานที่ต่างๆผ่าน มือถือ หรือการโอนเงินผ่านระบบมือถือ และความสามารถอื่นๆ อีกหลายประการ ความสามารถที่มือถือ สามารถจะทำได้อีกอย่างหนึ่ง คือการสั่งการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบมือถือ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถทำได้ ไม่ยากถ้ารู้หลักการ เลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้อง ดังนั้นหลักสูตรนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ต้องการนำไปใช้งานสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ในที่พักอาศัย หรือในหน่วยงานของตนเอง
ราคา 9,000.00 บาท

แท็ก:

25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 3903 ผู้ชม

   

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

  ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

          -ไฟฟ้าเบื้องต้น,หน่วยวัดไฟฟ้า,ประเภทของไฟฟ้า,กฎของโอห์ม

          - การวิเคราะห์และการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ

          -การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

          -ระบบไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟฟ้า

          -การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ

          - เครื่องมือสำหรับช่างซ่อมไฟฟ้า

  โครงสร้างและหลักการทำงานระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

  การใช้งานและการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

     -แนะนำการใช้งาน Arduino

          -ชนิดข้อมูลและตัวแปร

          - ตัวดำเนินการ

          -เงื่อนไขทางเลือกแบบเดี่ยว,แบบสองทางเลือกและแบบหลาย

    ทางเลือก

          -การวนรอบด้วย for,while,do....while

          -ฟังก์ชั่นย่อย

   การใช้งาน Sensor แบบ ต่างๆ

          -Digital Input/output

          -Analog  Input/output  การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์

          -การแสดงผล

          -เซนเซอร์ชนิดต่างๆ

    ประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้า

          -มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

          -หลอดไฟฟ้า

          -รีเลย์

          -โซลิตสเตทรีเลย์

          -แมกเนติกคอนเทคเตอร์

   การเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชั่นบนมือถือด้วย App Inventor 2

   การใช้งานเชื่อมต่อผ่าน Buletooth

   การใช้งานเชื่อมต่อผ่าน Firebase

   ตัวอย่าง การประยุกต์ทำโครงการบ้านอัจฉริยะ/โรงงานอัจฉริยะ/เกษตร

   อัจฉริยะ

 

 

ระยะเวลาการเรียน
รอบเช้า : -
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  -

รอบวันอาทิตย์ : 8 ครั้ง | 2 เดือน
เวลา 09.00-16.00 น.


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หนังสือเรียน 
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษา(สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมทั้งต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80%) จะได้รับประกาศนียบัตร
- ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดรุ่น-รอบ-สาขาภายใน 1 ปี โดยเสียค่าธรรมเนียมการเรียนเพียง 100 บาท